logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 6.9. 2018

Družina


Dovolte nám seznámit Vás s činností školní družiny. Na naší škole pracuje deset oddělení školní družiny, které navštěvují děti 1. - 3. ročníku. Zde je jejich seznam:

Družina Kontakt pro rok 2018/19:
ŠD 1
linka 65
Mgr. Jana Cimfe
klica@seznam.cz
ŠD 2
linka 64
Jitka Háková
jihak@seznam.cz
ŠD 3
linka 56
Marie Pohůnková
m.pohunkova@zs.hostivice.cz
ŠD 4
linka 57
Adéla Pšeničková
a.psenickova@zs.hostivice.cz

ŠD 5
linka 66
Ing. Vendula Žajdlíková
v.zajdlikova@zs.hostivice.cz

ŠD 6
linka 67
Vladimíra Milnerová
v.milnerova@zs.hostivice.cz

ŠD 7
linka 73
Jitka Svadbová
j.svadbova@zs.hostivice.cz

ŠD 8
linka 74
Ing. Lenka Rosenkranzová
lenkarosenkranzova@seznam.cz

ŠD 9
linka 61
Adéla Menclová
adelamencl@seznam.cz

ŠD 10
linka 60
Jitka Rovňanová
rovnanovajitka1@centrum.cz

Každé oddělení má vlastní prostory přiměřené velikosti s vybavením, které odpovídá potřebám dětí. Každý den připravují paní vychovatelky pro děti zajímavý program, zahrnující výtvarnou a pracovní výchovu, soutěže sportovní i vědomostní. Čas věnujeme i hrám, které navazují a procvičují školní výuku. Prostor mají děti i na volné neorganizované hry podle vlastního výběru. K pravidelným aktivitám patří i návštěvy školní knihovny, kde si děti vybírají a půjčují knihy k vlastnímu čtení, ale i ke čtení na pokračování ve družině. Každý den se snažíme o co nejdelší pobyt venku. Práce dětí, které ve družině vzniknou slouží k výzdobě prostor družin i celé školy. Pro spolupráci na hromadných akcích, na náročnějších pracovních aktivitách i na běžné činnosti se paní vychovatelky snaží získat rodiče dětí.Provoz družinyPříchod dětí

- Do ranní družiny přicházejí děti do 7.30 hod.

Odchody dětí

- Děti je možno vyzvednout od cca 13.00 hod. do 13.45hod, pak až v 15.00 hod. Vzhledem k programu je uvolňování v jiném čase nevhodné.

- Děti si vyzvedávají jejich zákonní zástupci, nebo jimi určené osoby. Jejich jména musí být uvedena na zápisním lístku.

- Děti mohou odcházet samy na základě pokynů rodičů, které jsou uvedeny na zápisním lístku, případně na základě lístečku, který předají vychovateli a obsahuje datum a hodinu odchodu a je podepsán rodiči.

Poplatky za družinu:

- Poplatek za školní družinu činní 200,- Kč měsíčně a je hrazen převodem. Slouží k pokrytí provozních nákladů. O způsobu platby a jejím cyklu je vhodné informovat vychovatele.

- Poplatek na pitný režim a drobné odměny je placen v hotovosti vychovateli, činní 150 Kč na půl roku. Jeho správou je pověřen vychovatel a pravidelnou kontrolu provádí určený rodič.

Doporučení:

- Pro pobyt ve družině doporučujeme přinést si pohodlný oděv na převlečení, který je možné ušpinit, sportovní oděv a obuv pro pobyt venku. Věci je možno uložit ve školní družině v sáčku nebo ve skříňce. Vhodné je mít ve škole trvale pláštěnku.

- Pro odpolední pobyt doporučujeme mít vhodnou svačinu.

- Nepovažujeme za vhodné nosit do družiny cenné předměty a hračky, dále pak větší obnosy peněz.

Program školní družiny

- Program je přizpůsobován počasí a provozu školy.

- Je dbáno na dostatečný pobyt v přírodě, na školním hřišti i zahradě a to v době od 14.00 do 15.00hod.

- Po celý týden se střídají jednotlivé zájmové činnosti.

- Dětem je umožňováno účastnit se zájmových kroužků, hudebních i jazykových kurzů.

- Informace o naší činnosti naleznete na internetových stránkách školy a na vývěsce školy.


Provozní doba

Ranní družina

06:45 - 07:40

Odpolední družina

11:40 - 17:30


http://zs.hostivice.cz/docs/RadSD2017.doc

Řád školní družiny


http://zs.hostivice.cz/docs/druzina/radsdhot.doc

Zápisní lístek

Na spolupráci s rodiči se těší vychovatelé školní družiny.Kroužky školní družiny


Při školní družině pracuje několik zájmových kroužků, vedou je paní vychovatelky. Navštěvovat je mohou i děti, které do družiny nechodí. Jedná se o kroužky keramiky, kroužek sportovní a výtvarný.

Na škole pracuje i celá řada dalších kroužků a zájmových útvarů, které jsou určeny dětem všech věkových kategorií, ale i těm, kteří nechodí do zdejší školy.
Sportovní kroužek


Všestranné sportovní vyžití pro žáky prvního stupně.

Čas konání - Helena Plecitá

Pro žáky 1. až 4. ročníků.

Úterý + čtvrtek - 15.30 až 17.00.

Keramický kroužek


Keramické tvoření pro žáky prvního stupně. Děti se seznamují se základními keramickými technikami.

Čas konání - Marie Pohůnková

Pro žáky 1. až 4. ročníků.

Úterý 15.30 až 17.00.

Výtvarný kroužek


Výtvarný kroužek určený pro žáky 1.stupně. Je zaměřen na výtvarné tvoření s použitím tradičních i nových výtvarných technik.

Čas konání - Jitka Háková

Pro žáky 1. až 4. ročníků.

Pondělí 15.30 až 17.00.


Čas konání - Adéla Pšeničková

Pro žáky 1. až 4. ročníků.

Čtvrtek 15.30 až 17.00.
Klub Klubko


Klub Klubko je volným klubem určeným pro všechny žáky školy i ty, kteří nechodí do školní družiny. Vždy na středu odpoledne máme připravenu některou ze zájmových činností. Děti se mohou přihlásit dle předloženého programu na jednotlivé akce. Každý měsíc program klubu dostanou děti ve svých třídách, kde bude také vyvěšen. Je třeba se vždy dopředu přihlásit. Některá setkání jsou částečně hrazena částkou 30,- Kč.

Čas konání

Středa 15.00 až 17.00

Na setkání s vašimi dětmi se těší...


Jitka HákováCopyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved