logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 2.10. 2017

Stručná historie školy


První škola byla pravděpodobně zničena za saského vpádu v roce 1631. Na další školu si musela Hostivice počkat dlouhých 100 let. Až na jaře 1734 se rozhodla Marie Františka Terezie velkovévodkyně Toskánská postavit spolu s farou a zámečkem školu novou. Stála na místě dnešního domu č. p. 7 na Husově náměstí. Měla jen dvě místnosti a ve srovnání s farou a honosným zámkem vypadala jako obecní pastouška.

V roce 1791 rozhodla vrchnost postavit novou školu. Byla to malá přízemní budova v úzkém prostoru mezi dnešní poštou a kostelní hradbou. Protože už v roce 1838 nestačila pojmout děti ze všech přifařených obcí byla přestavěna do podoby jednopatrového domu. Ten se ještě o jedno patro zvýšil v roce 1879.

V září 1902 byla budova základní školy uznána za zdravotně nevyhovující. Když v roce 1903 stoupl počet dětí na 445 /nabízí se srovnání se současným stavem/, rozhodli se konečně hostivičtí radní ke stavbě školy nové. Stavba byla zahájena v červnu 1905 a zhruba za 13 měsíců, 20.8.1906 byla dokončena. Jednopatrová budova ve slohu české renesance, připomínající svými dvěma štíty zámeček, již za pouhé dvě desetiletí přestala vyhovovat.

Nová radikální změna byla učiněna až roku 1931, kdy byla školní budova zvýšena o 2. patro.

Po válce v roce 1950 se započalo s budováním ústředního topení a zavedením tekoucí vody.

V letech 1959-61 byla postavena přízemní budova "školičky".

V letech 1973-76 byla vybudována přístavba ve školní kuchyni s jídelnou.

V roce 1993 byla "školička" přestavěna do dnešní jednopatrové podoby.

3.3.2003 byla uvedena do provozu první polovina nové školy. Škola poprvé získala vlastní tělocvičny. Novou školní budovu navštěvují žáci od 4. do 9. třídy.

Následně v září 2010 byla uvedena do provozu nová jídelna. V prvním patře se usadila jedna ze tříd školky.

A konečně 1.9. 2011 byla dostavěna a slavnostně otevřena druhá část budovy pro I. stupeň. Stará budova školy byla předána hostivickému gymnáziu.Fotografie pedagogického sboru


Se svolením Ing. Jiřího Kučery odkazujeme na fotografie pedagogického sboru umístěné na jeho soukromých webových stránkách.

Stránka o školsví v Hostivici.

Slovník hostivických učitelů do roku 1950

Příloha s fotografiemi učitelských sborů


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved