logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 2.10. 2017

IT


Škola disponuje čtyřmi počítačovými učebnami, kde z nich v každé je k dispozici 15 počítačů s připojením na internet pro žáky. Dále je škola vybavena 30 elektronickými interaktivními tabulemi, které usnadňují vyučujícím přednes probírané látky a hodiny se stávají i pestřejší a zajímavější pro žáky. Navíc jsou některé třídy vybaveny i projektory učitelských počítačů a vizualizéry.

Elektronické tabule


Elektronické interaktivní tabule jsou dnes již nedílnou součástí výuky. Ani naše škola nechce v oblasti zavádění moderních didaktických pomůcek zůstávat pozadu. Elektronické tabule umožňují vyučujícím názorně demonstrovat předem připravenou látku pomocí výukových programů. Pro žáky je takto vedená hodina mnohem poutavější a atraktivnější, jejich koncentrace na výuku je díky moderní technice mnohem větší, než v běžné hodině s křídovou tabulí. Žáci ztrácejí ostych a tím se i podstatně zlepšuje komunikace mezi pedagogem a žákem. Během pár sekund může vyučující zareagovat na dotaz žáka s pomocí výukových programů případně internetu.

Využití elektronických tabulí závisí na erudovanosti pedagogů. Ti se nové technologie úspěšně učí využívat a počet „elektronických" hodin na naší škole utěšeně roste. Žijeme v době elektroniky a jejímu zásahu do života se nevyhneme ani na naší škole. Již brzy přijde doba, kdy se na naší škole žáci setkají s křídou snad jen v hodině výtvarné výchovy...Výuka informatiky


V rámci výuky informatiky se žáci volitelného předmětu Informatika v praxi učí vytvářet weby a podílejí se i na webu školy.


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved