logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 16. 3. 2020

Jídelna


Školní jídelna je zavřena do odvolání!


Další informace naleznete v sekci oznámení.Jídelní lístky na daný měsíc

Jídelní lístek od 9. 3. do 13. 3. 2020

Jídelní lístek od 16. 3. do 20. 3. 2020

Jídelní lístek od 23. 3. do 27. 3. 2020

Jídelní lístek od 30. 3. do 31. 3. 2020


Zde (číslo zařízení 4910) naleznete kompletní jídelníčky na celý mesíc dopředu.


alergenyZdravá školní jídelna


Vážení rodiče,
naše jídelna se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna.

Monika Jelínková
vedoucí školní jídelny
Sanitační řád jídelny
Navýšení cen stravného


ŘŠ oznamuje, že od 1. 1. 2018 dochází k navýšení cen stravného:

1. – 4. ročník k zaplacení za oběd 27,- Kč / 567,- na měsíc.

5. – 9. ročník k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Studenti Gymnázia k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Zaměstnanci Gymnázia k zaplacení za oběd 33,- Kč /+ 10,- Kč + 12,- Kč prov. náklady.

Zaměstnanci školy k zaplacení 31,- Kč.

PO-MŠ Hostivice (přesnídávka, oběd, svačina) k zaplacení: Kč 37,- Kč/porce.

Cizí strávníci zaplacení 55,- Kč / 31,- Kč suroviny, 24,- Kč náklady.

Ceny vypracovala : vedoucí ŠJ paní M. Jelínková
Ceny schválil: ŘŠ Mgr. J. Mareš
S navýšením stravného byla seznámena školská rada na svém zasedání dne 27. 11. 2017.

Mgr. Josef Mareš
ředitel školyNařízení ŘŠ pro placení a odhlašování obědů


Ředitel stanovuje tyto podmínky pro platbu obědů:

1) Platba za oběd musí být převedena na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

2) Platba musí být vždy zaplacena vždy pouze v celkové výši, zásadně ne po libovolných menších částkách.

Ředitel dále stanovuje, že oběd je ve školní jídelně možné odhlásit na mobil M. Jelínkové (722 096 565) do 7.00 ráno toho dne, na kdy jej chcete oběd odhlásit.

Mgr. Josef Mareš
ředitel školyProhlášení ředitele školy ke stravování


Vzhledem k narůstajícím požadavkům na výdej oběda "na dluh" jsem rozhodl, že když nebude zaplaceno, nebude nárok na vydání oběda.

Mgr. Josef Mareš
ředitel školyPravidla stravování


Objednáváme z výběru dvou jídel

Každý z žáků si musí před odchodem ze ŠJ označit oběd na příští den v týdnu.

Dodržujte pravidlo "" - Čip - Číslo oběda - Čip.

Při změně u výběru jídla platí vždy poslední číslo oběda potvrzené čipem

Při odhlášení oběda použijte „0" - vymaže i objednaný oběd na určený den

Obědy se odhlašují nejpožději do 14:00 hod.

Den předem /týká se i objednávek po internetu/ a to přímo u okénka ŠJ, Po telefonu /možno záznamník nebo fax/ nebo pomocí kontaktu přes www.strava.cz

Při absenci si můžete první oběd vyzvednout osobně, ostatní obědy si musíte již odhlásit.

V letošním roce máte možnost objednávat a odhlašovat obědy přes internet, kontrolovat docházku dítěte či stav konta. K tomu je nutno si vyzvednout přístupové kódy a stanovit si přístupové heslo u paní Foralové osobně. Obsluha programu je jednoduchá a praktická, je přítomen i podrobný návod.

Objednání stravy

www.strava.czPřihláška
Info o placení Info o stravném

Přejeme Vám dobrou chuť!Platby stravného


Placení stravného - informace pro rodiče:

Co je školní stravování?

Školní stravné je ze zákona chápáno jako součást výchovy ke správnému životnímu stylu, správným výživovým a stravovacím návykům, společenskému chování nejen při stolování, ale především ve větším kolektivu. Proto je stravné podmíněno účastí žáka ve školní jídelně a rodiče platí pouze náklady na potraviny. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu, proto hovoříme o tzv. dotovaném stravování.

Jak platit?

-bezhotovostně, tzn. - platebním převodem, trvalým příkazem, vkladem na účet,..

-č. účtu: 0383093389/0800

-variabilní symbol: rodné číslo dítěte / u více dětí si rodiče zvolí hlavního plátce - nejlepší mladší dítě. Na jeho rodné číslo jde celková platba/

-částka:

I. stupeň: 1. - 4. tř. a Kč 24,- , tj. k platbě Kč 504,-

II. stupeň: 5. - 9. tř. á Kč 28,- , tj. k platbě Kč 588,-

/ včetně studentů gymnasia/

Termín:

-vždy k 25. v měsíci v době srpen až květen

Při přihlášení je nutno zcela vyplnit Příhlášku ke stravování . Minimálně den před začátkem stravování je nutno si vyzvednou čip. Nový strávník obdrží čip proti záloze Kč 120,-. Po ukončení stravování, které je nutno nahlásit rodiči/ stačí lístek s uvedením jména, třídy a váš podpis/, je částka za čip okamžitě vyplacena. Obědy se odhlašují/přihlašují minimálně l den předem, nejpozději do 14 hod., pomocí internetového objednávání, mailu nebo tlf. č. tlf.: 220 980 141, záznamník a fax nonstop

Připomínáme: odběr oběda podmíněn přítomností žáka ve škole! Při náhlém onemocnění /absenci/ si může rodina odnést přihlášený oběd pouze za první den nepřítomnosti, ostatní dny je povinna odhlásit.

Monika Jelínková
vedoucí školní jídelny


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved