logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 2. 6. 2020

Oznámení


Informace pro rodiče


Vážení rodiče žáků 6. až 8. ročníků,

rušíme naše rozhodnutí z minulého týdne, že výuka žáků 6. až 8. ročníků se neuskuteční. Toto naše rozhodnutí bylo učiněno na základě informace z MÚ a vedoucího montážní firmy, že po montáži žaluzií na pavilónu „A“ bude ihned následovat montáž na pavilónu „B“ = nedostatek učeben, z provozních důvodů nelze tudíž zajistit bezpečné setkání žáků 6. až 8. ročníků.

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 však přišla změna jak z MÚ, tak od montážní firmy – montáž žaluzií pav. „B“ se odkládá na 29. 6. 2020.

Omlouváme se vám, ale chyba opravdu nebyla na straně školy…

Na základě rozvolňování epidemiologických opatření a nového pokynu MŠMT Vám oznamujeme, že od pondělí 8. 6. 2020 se na naší škole pro žáky 6. až 8. ročníků uskuteční dobrovolné třídnické hodiny 1x týdně k posílení sociálních vazeb se spolužáky pod vedením TÚ. Den, čas a místo setkání je plně v kompetenci TÚ, který bude žáky elektronicky kontaktovat. Vážení rodiče, prosíme Vás o odpovědné zvážení případné účasti Vašeho dítěte na těchto třídnických hodinách a o včasné zpětné zaslání návratky (viz návratka níže).

Případné konzultace/uzavření, vylepšení známky svých dětí si elektronicky dohodněte s vyučujícími jednotlivých předmětů tak, aby mohli být klasifikováni za II. pololetí školního roku 2019/2020 do 18. 6. 2020 (pedagogická rada).

J. Mareš + V. Lišková
Ředitel a statutární záskupkyně ZŠ HostiviceDokumenty pro rodiče mající zájem o dobrovolné vzdělávání 6. až 8. ročníků


Vážení rodiče,

vlevo máte návratku, kterou musíte postalat/odevzat nejpozději do středy 3/6 do 12.00, abychom věděli, s kolika vlastně dětmi máme počítat a kolik budeme potřebovat prostoru. Vpravo pak je četné prohlášení d MŠMD, že jsou děti zdravé, to můžete poslat (mailem) do pondělí 8/6, nebo ho mohou na začátku výuky děti přinést osobně.


dokumenty
Návratka
dokumenty
Čestné prohlášení MŠMT

V. Lišková
Statutární zástupkyně ZŠ HostivicePravidla hodnocení


dokumenty
Přírodopis 8. r.
Bursová + Staněk
dokumenty
Angličtina 6. až 9. r.
Gindina + Koubková
+ Leyzo + Prokůpková
dokumenty
Všechny předměty p. Holečkové
Holečková
dokumenty
Tělesná výchova 6. až 9. r.
Kalouch + Nezdara + Staněk
dokumenty
Fyzika 6. r.
Linek
dokumenty
Fyzika 7. r.
Linek
dokumenty
Přírodopis 9. r.
Linek
dokumenty
matematika 6. r.
Linek + Staněk
dokumenty
Angličtina 3. r.
Lišková
dokumenty
Angličtina 4. r.
Lišková
dokumenty
Pracovní činnosti 6. r.
Mantelová + Staněk
dokumenty
Matematika 9. r.
Martinovský
dokumenty
Zemepis 6. r.
Nezdara
dokumenty
Tělesná výchova 9. r.
Nezdara + Staněk
dokumenty
Sportovní aktivity 6. až 9. r.
Nezdara + Staněk
dokumenty
Český jazyk 6. a 7. r.
Novozámská


Pro 8. AB skupiny AJ p. Prokůpkové


Vážení rodiče,

je možné si vyzvednout učebnice a pracovní sešity Project 4 dnes a zítra (20.5. - 21.5. 2020) v přízemí pavilonu B od 14. 00 do 17.00 hod. Ostatní po osobní domluvě v příštím týdnu. Platby s číslem účtu a kódy budou zaslány emailem.

Věra Prokůpková
Učitelka AJInformace o výuce devátých ročníků


Vážení rodiče,

škola nabízí pro žáky 9. ročníků pravidelnou pětidenní výuku hlavních předmětů od 11. května do 26. června 2020 od 8:00-11:30. Důraz bude kladen na přípravu na přijímací zkoušky.

Velmi zodpovědně a uvážlivě zvažte účast svého syna/dcery na tomto pravidelném vyučování do 26. června 2020 (pátek).

Výuka se uskuteční podle počtu přihlášených žáků, kteří budou následně rozděleni do 15-členných skupin, které nebude možné měnit. Provoz školy musí probíhat v souladu s manuálem MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20.

Podrobnější informace poskytneme do čtvrtka 7. května 2020 všem rodičům, kteří přihlásí své dítě k pravidelné výuce.

dokumenty
Přihláška k dobrovolné výuce

dokumenty
Dopis rodičům žáků 9. ročníků

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňMontáž žaluzií


Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele bude od 25. 5. 2020 zahájena montáž předokenních žaluzií v pavilonu A. Z tohoto důvodu bude výuka skupin přesunuta do pavilonu D. O konkrétním umístění budou zák. zást. žáků, kteří se budou účastnit prezenční výuky, informování třídními učiteli.

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňNeuskutečněný plavcký výcvik


Vážení rodiče,

vedení školy jedná s plaveckou školou MEDÚZA o přesunutí neuskutečněných lekcí plaveckého výcviku tříd 2.A,B,D na následující školní rok.

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňDalší informace k zápisu do 1. ročníků 2020/2021


Vážení rodiče,

k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přiložit doporučení z PPP a zprávu dalšího lékaře. Tato doporučení doručte do školy (schránka u pavilonu B nebo emailem na v.liskova@zs.hostivice.cz

Děkuji

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňZápis na ZUŠ 2020/2021


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na zápis do Základní umělecké školy Kladno (v prostorách ZŠ Hostivice).

ZUS202021

Mgr. Tereza Nedomová
Zástupkyně ředitelky pro HostiviceOpatření ministerstva zdravotnictví


Vážení rodiče,

dle opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 11. 3. školní jídelny poskytující stravování žáků ZŠ a studentům SŠ nebudou po dobu trvání uzavření škol poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům.

Všechny přihlášené obědy byly odhlášeny a budou po dobu uzavření škol průběžně odhlašovány.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyUpozornění


Vážení rodiče,

byli jsme požádáni zveřejnit i toto upozornění.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyUzavření školy


Vážení rodiče,

po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš, že vláda uzavírá základní školy od 11. 3. 2020 zatím na blíže neurčenou dobu. Sledujte situaci. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních školách.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyInformace ohledně šíření koronaviru


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám zaslat informace ohledně šíření virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19). V případě, že se žák naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie a dalších ohrožených oblastí, doporučujeme ihned po návratu kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Další aktuální informace naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru.


Děkujeme za spolupráci

Vedení školyZměna závěru školního roku 2019/20


Vážení rodiče,

harmonogram závěru školního roku byl změněn, detaily naleznete zde.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceŠkolní akademie 2020


Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novou podobou Školní akademie.

Na jednání školské rady došlo k dohodě s vedením školy, že tradiční školní akademie bude mít od tohoto školního roku nový formát. Zatímco v minulých letech vystupovali žáci všech tříd, od tohoto roku představí svůj program „jen“ liché třídy – i tak nás čeká 18 žákovských představení doplněných dalším uměleckým programem a šerpováním. Formát zachovává model prezentace prvňáčků, kteří zahajují svoje vzdělávání, i deváťáků, kteří naopak školu opouští. Důvod zmenšení počtu vystupujících tříd je zřejmý. V průběhu několika předchozích let se počet žáků a tříd naší školy výrazně zvýšil – jen na prvním stupni máme 20 tříd a celkem i s druhým stupněm je v hostivické základní škole 32 tříd. Zapojení všech tříd do školní akademie tak představuje pro školu – žáky, pedagogický sbor a v důsledku i rodiče – zvýšenou zátěž a velké časové požadavky na přípravu začaly postupně narušovat průběh výuky. Pokud bychom nepřistoupili k redukci vystoupení, délka školní akademie by v letošním roce mohla přesáhnout čtyři hodiny, což by jistě nebylo pro vystupující ani pro diváky žádoucí. Věříme, že novou podobu hostivická veřejnost přivítá a školní akademie získá novou dynamiku a atraktivitu.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ Hostivice

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D.Th.D.
Předseda školské radyZápis 2020/2021


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na zápis do nového školního roku 2020/2021.

Zapis2020

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostivicePostup při odhalování a prevenci šikany pro rodiče


Vážení rodiče,

šikana je závažný problém a bohužel žádná škola není proti jejímu výskytu imunní. Proto jsme vytvořili program proti šikanování, abychom byli připraveni zachytit šikanu v jejím v počátku. Důležitou součástí programu je spolupráce pedagogů a rodičů.

Pokud zjistíte, že dochází k opakovanému ubližování či zastrašování Vašeho dítete, sdělte nám to prosím, abychom mohli zakročit, protože za bezpečnost Vašich dětí zodpovídáme a chceme, aby se cítily na naší škole dobře a hlavně bezpečně.

Děkujeme Vám za pomoc.

Vedení školy a kolektiv pedagogů

Jak postupovat v případě podezření, že je mé dítě vystaveno šikaně

1.stupeň:

Příznaky: Dítě se vrací ze školy smutné

Doporučení: Rozhovorem o škole a kamarádech zjistím, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný problém. U jednorázového problému s dítětem situaci rozeberu, řešim pouze s dítětem /zdůrazním dítěti obranu osobnosti /. V případě opakovaného ubližování – viz stupeň 2.


2.stupeň:

Příznaky: Dítě není ve škole šťastné

Doporučení: Pokud se jedná o opakované ubližování, kontaktuji TU / telefonicky, e-mailem /, upozorním na problém vzniklý ve třídě, požádám ho o posouzení nebo případné vyšetření problému včetně výsledku šetření.


3.stupeň:

Příznaky: Dítě nechce do školy chodit / strach, obavy /

Doporučení: Nejprve zjistím, zda se nejedná o obavu z učiva. Pokud problém vykazuje příznaky začínající šikany, postupuji takto:

- domluvím si konzultaci s TU za přítomnosti metodika prevence ,výchovného poradce

- budu vyžadovat řešení situace a případnou nápravu / i v písemné formě/

- nebudu-li spokojen s řešením a závěry ze společného jednání, požádám o schůzku s ŘŠ


Celý školní program proti šikaně v plné verzi včetně důležitých kontaktů najdete v sekci Primární prevenceSporťáci


Vážení rodiče,

na škole bude probíhat sportnovní kroužek ve spolupráci se společností Sporťáci Zbraslav. Více inforamcí naleznete zde

Michal Pfoff
OrganizátorPřihlašování žáků do elektronické žákovské knihy


Vážení rodiče,

Přihlašovací jméno a heslo žáka si žáci pro musí vyžádat u p. uč. Koulové.

Když tyto údaje mají, přihlašují se přes web školy na úvodní straně dole pomocí kliknutí na "Přihlášení do Bakalářů"

Mgr. Vladislava Koulová
Zástupkyně ředitele pro II. stupeňZměna objednávání obědů na druhém stupni


Vážení rodiče,

od 5. ročníku se mění systém objednávání obědů (dosud každý žák, který si den předem nezvolil číslo jídla, dostal oběd č. 1 . Od 5.r. v takovém případě oběd nedostane. Žák si tedy musí denně prostřednictvím čipu nebo přes internet oběd objednat). Přesné informace najdete na webových stránkách školy. Prosím, pokud platbu provádíte formou trvalého příkazu, abyste jej včas změnili (nejlépe do konce srpna).

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostivicePro rodiče - cizince


Vážení rodiče,

Seznam základních škol na území Středočeského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v souladu s § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v úplném znění.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818
Jungmannova základní škola Beroun
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice
Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace
Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ
Základní škola a Mateřská škola Jesenice
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceNavýšení cen stravného


ŘŠ oznamuje, že od 1. 1. 2018 dochází k navýšení cen stravného:

1. – 4. ročník k zaplacení za oběd 27,- Kč / 567,- na měsíc.

5. – 9. ročník k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Studenti Gymnázia k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Zaměstnanci Gymnázia k zaplacení za oběd 33,- Kč /+ 10,- Kč + 12,- Kč prov. náklady.

Zaměstnanci školy k zaplacení 31,- Kč.

PO-MŠ Hostivice (přesnídávka, oběd, svačina) k zaplacení: Kč 37,- Kč/porce.

Cizí strávníci zaplacení 55,- Kč / 31,- Kč suroviny, 24,- Kč náklady.

Ceny vypracovala : vedoucí ŠJ paní M. Jelínková
Ceny schválil: ŘŠ Mgr. J. Mareš
S navýšením stravného byla seznámena školská rada na svém zasedání dne 27. 11. 2017.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ Hostivice
Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved