logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 21. 7. 2020

Oznámení


Seznam doporučených pomůcek pro 2. - 5. ročník.


Vážení rodiče,

Milí rodiče, dovolujeme si Vám předložit seznam doporučených pomůcek pro 2. – 5. ročník pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za spolupráci.


dokumenty
Seznam doporučených pomůcek pro 2. - 5. ročník (xlsx)

Vedení školyInformace pro rodiče budoucích prvních ročníků


Milí rodiče,

jsme rádi, že jste si zvolili naší základní školu pro vzdělávání Vašich dětí a vnímáme to jako projev důvěry. Chceme Vám poděkovat za pochopení, že jsme se za nestandardních podmínek nemohli setkat osobně. Připravili jsme pro Vás několik základních informací, které se vztahují k zahájení školní docházky

Jsme přesvědčeni, že se nám bude společně dařit:

- vytvářet podnětné a bezpečné prostředí pro celoživotní učení,

- rozvíjet vnitřní motivaci k učení,

- rozvíjet tvořivé a logické myšlení,

- vést děti k respektující a otevřené komunikaci,

- rozvíjet schopnost spolupracovat,

- efektivně pracovat s chybou jako pozitivní příležitosti k růstu v procesu učení,

- respektovat individuální potřeby jednotlivých žáků,

- podporovat osobnostně-sociální rozvoj každého jednotlivce,

- poznávat a rozvíjet individuální schopnosti a potenciál,

- rozvíjet schopnost sebehodnocení, přijímat a dávat zpětnou vazbu.

O jednotlivých principech, směřování školy, výukových metodách budeme mít příležitost diskutovat při společných schůzkách, které budou probíhat v průběhu školního roku.

Protože si uvědomujeme, že je pro Vás i děti důležité vědět, co děti budou potřebovat a na co se mohou těšit, připravili jsme informace, co můžete během prázdnin zajistit, eventuálně pořídit.

Pomůcky pro 1. třídu

Přezůvky se světlou podrážkou a pevnou patou (ne pantofle), látková pytlík na přezůvky, malý notýsek A5, lepící štítky na sešity, obaly (ideálně zakoupit až po obdržení učebnic), papírové hodiny, hadřík, stíratelná tabulka A5 s linkami + fixa, desky na písmenka a číslice, plastové desky A4 (psaníčko s drukem).

Pomůcky na výtvarnou výchovu

Kufřík označený jménem, nelepící barevné papíry – sada, vodové barvy, temperové barvy a paletu, kelímek, voskovky, suché pastely, modelína + podložku na modelování, sadu kulatých a plochých štětců, tyčinkové lepidlo, hadřík na utírání štětců, tričko, zástěrku nebo starou košili na převlečení, igelitový ubrus na lavici.

Pomůcky na tělesnou výchovu

Sálová obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko a kraťasy) v látkovém sáčku.

Vybavení penálu

2 x tužku č. 2 (nejlépe trojhran), gumu, ořezávátko, pastelky (nejlépe trojhran), nůžky s kulatou špičkou a malé pravítko.

Prosíme, aby všechny pomůcky, u kterých se předpokládá, že budou dětem sloužit delší dobu, byly podepsané a děti si je poznaly. Děkujeme za spolupráci :) Informace o harmonogramu a organizaci prvního školního dne budou k dispozici v týdnu od 24. 8. 2020

Srdečně Vás zdraví a těší se na Vás Mgr. Ladislava Evanová, Mgr. Radka Trefná, Mgr. Martina Šefčíková a Mgr. Jarka Součková

Na co se mohou těšit děti ve školní družině?

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude zveřejněno 1. září. Naší snahou je splnit Vaše přání o umístění dětí i zohlednění navazujících zájmových aktivit ZUŠ a ostatních externích organizací. Vše je však závislé na možnostech a naplnění jednotlivých oddělení ŠD.

Po obědě ve školní jídelně se děti věnují aktivitám ve svém oddělení s paní vychovatelkou. Po relaxační a odpočinkové činnosti – hry s hračkami, hraní společenských her či dalších činností dle vlastní volby, je každý den připraven program, který vychází z měsíčního plánu, který je tematicky zaměřen.

- Výtvarné a pracovní tvoření pomocí různých technik.

- Kvízy, soutěže i bádání.

- Práce s knihou a časopisy.

- Někdy si uvaříme nebo upečeme něco dobrého.

- Nezapomínáme na hudbu

Trávíme co nejvíce času venku a k tomu využíváme školní sportoviště, louku, nebo chodíme do blízkého lesa

Pravidelně uskutečňujeme celodružinové tematické projekty. Halloweenské, Mikulášské, Čarodějnické a Anglické odpoledne plné her, tvoření i soutěží. Školní rok je zakončen tradičním sportovním turnajem.

Jednotlivá oddělení družiny také navštěvují městskou knihovnu.Pravidelně se podílíme na celoškolních projektech, organizujeme výstavu výtvarných prací žáků 1. stupně. Několikrát v roce je pro děti připraven kulturní program - divadélko, vystoupení ZUŠ, návštěva kina. Nezapomínáme ani na výlety do okolí a návštěvy výstav.

Vytváříme zároveň časový prostor pro přípravu a procvičování dle individuálních potřeb dětí.

V průběhu odpoledne děti mohou navštěvovat zájmové kroužky, které zajišťují externí spolupracovníci. Také školní družina nabízí zájmové kroužky se zaměřením na různé výtvarné činnosti a keramiku, které zajišťují paní vychovatelky. O konkrétní nabídce a způsobu přihlašování na jednotlivé kroužky Vás budeme informovat v září.

Vzájemná komunikace mezi Vámi a p.vychovatelkami probíhá elektronickou formou. Abychom mohly všechny tyto aktivity dětem plnohodnotně dopřát, prosíme Vás o spolupráci:

- při vyzvedávání dětí v době od 13.00 hod. do 13.45 hod.a následně až od 15.00 hod.,

- pro pobyt ve družině doporučujeme připravit pohodlný oděv na převlečení, který je možné ušpinit a vhodnou obuv pro venkovní aktivity,

- pro odpolední pobyt doporučujeme dětem dávat druhou svačinu.

Další informace o provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy.

Dovolte, abychom Vám společně popřály příjemné prožití dovolené, hezké prázdniny dětem a těšíme se na osobní setkání 1.9.

Na Vaše děti se těší paní vychovatelky Mgr. Jana Cimfe, Jitka Háková, Marie Pohůnková, Adéla Pšeničková, Ing. Vendula Žajdlíková, Vladimíra Milnerová, Jitka Svadbová, Ing. Lenka Rosenkranzová, Jitka Rovňanová

V Hostivici dne 25. 6. 2020

V. Lišková
Statutární zástupkyně ZŠ HostiviceProbíhá zápis do školní družiny


Vážení rodiče,

V případě zájmu o docházku vašeho dítěte pošlete přihlášku na jihak@seznam.cz, nebo vhoďte do schránky na pavilonu B. Děti, které docházejí do školy, ji mohou předat paní učitelce. Doručte nejpozději do 22.6.2020.

Upozorňujeme, že je nutné dle řádu školní družiny se k docházce do školní družiny přihlásit každý rok.


dokumenty
Přihláška do školní družiny

Za vychovatelky J. HákováInformace pro rodiče devátých ročníků


Vážení rodiče žáků 9. ročníků,

od 9.6.2020 (úterý) rušíme pětidenní školní docházku z důvodu odhlášení 95% žáků z 9. ročníků a nabízíme třídnické hodiny, a to z důvodů posílení sociálních vazeb mezi spolužáky. (Třídnické hodiny jsou v plné kompetenci třídních učitelů.)

Sdělení pro žáky 9. A

Třídnické hodiny 9. A – budou probíhat každý čtvrtek a pátek od 8:20 do 9:05.

První čtvrteční skupina je skupina žáků, kteří byli přihlášeni do výuky od 11.5.2020

Druhá páteční skupina je pro ostatní žáky. Tito žáci jsou povinni na první hodinu přinést “čestné prohlášení mšmt” viz tento odkaz MŠMT.

Prosím předem o potvrzení účasti.

Skupiny se nesmí vzájemně doplňovat ani mísit.

Bylo by přínosné, aby žáci přinesli na odevzdání učebnice, žákovské knížky a klíčky od šatní skříňky.

S pozdravem Petr Martinovský

Sdělení pro žáky 9. B

Třídnické hodiny 9. B – budou probíhat každý čtvrtek a pátek od 8:30 do 9:15.

První čtvrteční skupina je skupina žáků, kteří byli přihlášeni do výuky od 11.5.2020

Druhá páteční skupina je pro ostatní žáky. Tito žáci jsou povinni na první hodinu přinést “čestné prohlášení mšmt” viz tento odkaz MŠMT.

Prosím předem o potvrzení účasti.

Skupiny se nesmí vzájemně doplňovat ani mísit.

Bylo by přínosné, aby žáci přinesli na odevzdání učebnice, žákovské knížky a klíčky od šatní skříňky.

S pozdravem Marta Holečková

P. Martinovský + M. Holečková
Třídní učitelé 9. ABDlouhý dětský den


Vážení rodiče,

letos se nám nepodařilo setkat na tradičním dětském dni.

Přesto si svátek všech dětí na celém světě užijete od 5.6. až do 5.7. 2020. Náš „Dlouhý dětský den“ navazuje na zábavné stezky. Po městě jsou připraveny 4 trasy soutěžních úkolů. K získání tajenky musíte absolvovat dvě trasy. Klíč najdete níže.


dokumenty
Plakát
dokumenty
Pokyny
dokumenty
Mapa
dokumenty
Tabulka

J. Háková
OrganizátorkaInformace pro rodiče


Vážení rodiče žáků 6. až 8. ročníků,

rušíme naše rozhodnutí z minulého týdne, že výuka žáků 6. až 8. ročníků se neuskuteční. Toto naše rozhodnutí bylo učiněno na základě informace z MÚ a vedoucího montážní firmy, že po montáži žaluzií na pavilónu „A“ bude ihned následovat montáž na pavilónu „B“ = nedostatek učeben, z provozních důvodů nelze tudíž zajistit bezpečné setkání žáků 6. až 8. ročníků.

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 však přišla změna jak z MÚ, tak od montážní firmy – montáž žaluzií pav. „B“ se odkládá na 29. 6. 2020.

Omlouváme se vám, ale chyba opravdu nebyla na straně školy…

Na základě rozvolňování epidemiologických opatření a nového pokynu MŠMT Vám oznamujeme, že od pondělí 8. 6. 2020 se na naší škole pro žáky 6. až 8. ročníků uskuteční dobrovolné třídnické hodiny 1x týdně k posílení sociálních vazeb se spolužáky pod vedením TÚ. Den, čas a místo setkání je plně v kompetenci TÚ, který bude žáky elektronicky kontaktovat. Vážení rodiče, prosíme Vás o odpovědné zvážení případné účasti Vašeho dítěte na těchto třídnických hodinách a o včasné zpětné zaslání návratky (viz návratka níže).

Případné konzultace/uzavření, vylepšení známky svých dětí si elektronicky dohodněte s vyučujícími jednotlivých předmětů tak, aby mohli být klasifikováni za II. pololetí školního roku 2019/2020 do 18. 6. 2020 (pedagogická rada).

J. Mareš + V. Lišková
Ředitel a statutární záskupkyně ZŠ HostiviceDokumenty pro rodiče mající zájem o dobrovolné vzdělávání 6. až 8. ročníků


Vážení rodiče,

vlevo máte návratku, kterou musíte postalat/odevzat nejpozději do středy 3/6 do 12.00, abychom věděli, s kolika vlastně dětmi máme počítat a kolik budeme potřebovat prostoru. Vpravo pak je četné prohlášení d MŠMD, že jsou děti zdravé, to můžete poslat (mailem) do pondělí 8/6, nebo ho mohou na začátku výuky děti přinést osobně.


dokumenty
Návratka
dokumenty
Čestné prohlášení MŠMT

V. Lišková
Statutární zástupkyně ZŠ HostivicePravidla hodnocení


dokumenty
Přírodopis 8. r.
Bursová + Staněk
dokumenty
Angličtina 6. až 9. r.
Gindina + Koubková
+ Leyzo + Prokůpková
dokumenty
Angličtina 3. r.
Gindina
dokumenty
Angličtina 4. r.
Gindina
dokumenty
Angličtina 5. r.
Gindina
dokumenty
Ruština 7. r.
Gindina + Krejčí
dokumenty
Ruština 8. r.
Gindina + Leyzo
dokumenty
Všechny předměty p. Holečkové
Holečková
dokumenty
Tělesná výchova 6. až 9. r.
Kalouch + Nezdara + Staněk
dokumenty
Angličtina 3. r.
Leyzo
dokumenty
Angličtina 4. r.
Leyzo
dokumenty
Angličtina 5. r.
Leyzo
dokumenty
Fyzika 6. r.
Linek
dokumenty
Fyzika 7. r.
Linek
dokumenty
Přírodopis 9. r.
Linek
dokumenty
matematika 6. r.
Linek + Staněk
dokumenty
Angličtina 3. r.
Lišková
dokumenty
Angličtina 4. r.
Lišková
dokumenty
Pracovní činnosti 6. r.
Mantelová + Staněk
dokumenty
Matematika 9. r.
Martinovský
dokumenty
Zemepis 6. r.
Nezdara
dokumenty
Tělesná výchova 9. r.
Nezdara + Staněk
dokumenty
Sportovní aktivity 6. až 9. r.
Nezdara + Staněk
dokumenty
Český jazyk 6. a 7. r.
Novozámská
dokumenty
Český jazyk 6. r.
Novozámská
dokumenty
Výchova k občanství 6. r.
Novozámská
dokumenty
Výtvarná výchova 6. r.
Výtvarné činnosti 6. r.
Novozámská
dokumenty
Český jazyk 6. a 8. r.
Pecháčková


Pro 8. AB skupiny AJ p. Prokůpkové


Vážení rodiče,

je možné si vyzvednout učebnice a pracovní sešity Project 4 dnes a zítra (20.5. - 21.5. 2020) v přízemí pavilonu B od 14. 00 do 17.00 hod. Ostatní po osobní domluvě v příštím týdnu. Platby s číslem účtu a kódy budou zaslány emailem.

Věra Prokůpková
Učitelka AJInformace o výuce devátých ročníků


Vážení rodiče,

škola nabízí pro žáky 9. ročníků pravidelnou pětidenní výuku hlavních předmětů od 11. května do 26. června 2020 od 8:00-11:30. Důraz bude kladen na přípravu na přijímací zkoušky.

Velmi zodpovědně a uvážlivě zvažte účast svého syna/dcery na tomto pravidelném vyučování do 26. června 2020 (pátek).

Výuka se uskuteční podle počtu přihlášených žáků, kteří budou následně rozděleni do 15-členných skupin, které nebude možné měnit. Provoz školy musí probíhat v souladu s manuálem MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20.

Podrobnější informace poskytneme do čtvrtka 7. května 2020 všem rodičům, kteří přihlásí své dítě k pravidelné výuce.

dokumenty
Přihláška k dobrovolné výuce

dokumenty
Dopis rodičům žáků 9. ročníků

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňMontáž žaluzií


Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele bude od 25. 5. 2020 zahájena montáž předokenních žaluzií v pavilonu A. Z tohoto důvodu bude výuka skupin přesunuta do pavilonu D. O konkrétním umístění budou zák. zást. žáků, kteří se budou účastnit prezenční výuky, informování třídními učiteli.

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňNeuskutečněný plavcký výcvik


Vážení rodiče,

vedení školy jedná s plaveckou školou MEDÚZA o přesunutí neuskutečněných lekcí plaveckého výcviku tříd 2.A,B,D na následující školní rok.

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňDalší informace k zápisu do 1. ročníků 2020/2021


Vážení rodiče,

k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přiložit doporučení z PPP a zprávu dalšího lékaře. Tato doporučení doručte do školy (schránka u pavilonu B nebo emailem na v.liskova@zs.hostivice.cz

Děkuji

Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeňOpatření ministerstva zdravotnictví


Vážení rodiče,

dle opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 11. 3. školní jídelny poskytující stravování žáků ZŠ a studentům SŠ nebudou po dobu trvání uzavření škol poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům.

Všechny přihlášené obědy byly odhlášeny a budou po dobu uzavření škol průběžně odhlašovány.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyUpozornění


Vážení rodiče,

byli jsme požádáni zveřejnit i toto upozornění.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyUzavření školy


Vážení rodiče,

po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš, že vláda uzavírá základní školy od 11. 3. 2020 zatím na blíže neurčenou dobu. Sledujte situaci. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních školách.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školyInformace ohledně šíření koronaviru


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám zaslat informace ohledně šíření virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19). V případě, že se žák naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie a dalších ohrožených oblastí, doporučujeme ihned po návratu kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Další aktuální informace naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru.


Děkujeme za spolupráci

Vedení školyZměna závěru školního roku 2019/20


Vážení rodiče,

harmonogram závěru školního roku byl změněn, 26. června se vydává vysvědčení, 29. a 30. ředitelské volno.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceZápis 2020/2021


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na zápis do nového školního roku 2020/2021.

Zapis2020

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostivicePostup při odhalování a prevenci šikany pro rodiče


Vážení rodiče,

šikana je závažný problém a bohužel žádná škola není proti jejímu výskytu imunní. Proto jsme vytvořili program proti šikanování, abychom byli připraveni zachytit šikanu v jejím v počátku. Důležitou součástí programu je spolupráce pedagogů a rodičů.

Pokud zjistíte, že dochází k opakovanému ubližování či zastrašování Vašeho dítete, sdělte nám to prosím, abychom mohli zakročit, protože za bezpečnost Vašich dětí zodpovídáme a chceme, aby se cítily na naší škole dobře a hlavně bezpečně.

Děkujeme Vám za pomoc.

Vedení školy a kolektiv pedagogů

Jak postupovat v případě podezření, že je mé dítě vystaveno šikaně

1.stupeň:

Příznaky: Dítě se vrací ze školy smutné

Doporučení: Rozhovorem o škole a kamarádech zjistím, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný problém. U jednorázového problému s dítětem situaci rozeberu, řešim pouze s dítětem /zdůrazním dítěti obranu osobnosti /. V případě opakovaného ubližování – viz stupeň 2.


2.stupeň:

Příznaky: Dítě není ve škole šťastné

Doporučení: Pokud se jedná o opakované ubližování, kontaktuji TU / telefonicky, e-mailem /, upozorním na problém vzniklý ve třídě, požádám ho o posouzení nebo případné vyšetření problému včetně výsledku šetření.


3.stupeň:

Příznaky: Dítě nechce do školy chodit / strach, obavy /

Doporučení: Nejprve zjistím, zda se nejedná o obavu z učiva. Pokud problém vykazuje příznaky začínající šikany, postupuji takto:

- domluvím si konzultaci s TU za přítomnosti metodika prevence ,výchovného poradce

- budu vyžadovat řešení situace a případnou nápravu / i v písemné formě/

- nebudu-li spokojen s řešením a závěry ze společného jednání, požádám o schůzku s ŘŠ


Celý školní program proti šikaně v plné verzi včetně důležitých kontaktů najdete v sekci Primární prevenceSporťáci


Vážení rodiče,

na škole bude probíhat sportnovní kroužek ve spolupráci se společností Sporťáci Zbraslav. Více inforamcí naleznete zde

Michal Pfoff
OrganizátorPřihlašování žáků do elektronické žákovské knihy


Vážení rodiče,

Přihlašovací jméno a heslo žáka si žáci pro musí vyžádat u p. uč. Koulové.

Když tyto údaje mají, přihlašují se přes web školy na úvodní straně dole pomocí kliknutí na "Přihlášení do Bakalářů"

Mgr. Vladislava Koulová
Zástupkyně ředitele pro II. stupeňZměna objednávání obědů na druhém stupni


Vážení rodiče,

od 5. ročníku se mění systém objednávání obědů (dosud každý žák, který si den předem nezvolil číslo jídla, dostal oběd č. 1 . Od 5.r. v takovém případě oběd nedostane. Žák si tedy musí denně prostřednictvím čipu nebo přes internet oběd objednat). Přesné informace najdete na webových stránkách školy. Prosím, pokud platbu provádíte formou trvalého příkazu, abyste jej včas změnili (nejlépe do konce srpna).

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostivicePro rodiče - cizince


Vážení rodiče,

Seznam základních škol na území Středočeského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v souladu s § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v úplném znění.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818
Jungmannova základní škola Beroun
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice
Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace
Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ
Základní škola a Mateřská škola Jesenice
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceNavýšení cen stravného


ŘŠ oznamuje, že od 1. 1. 2018 dochází k navýšení cen stravného:

1. – 4. ročník k zaplacení za oběd 27,- Kč / 567,- na měsíc.

5. – 9. ročník k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Studenti Gymnázia k zaplacení za oběd 31,- Kč / 651,- na měsíc.

Zaměstnanci Gymnázia k zaplacení za oběd 33,- Kč /+ 10,- Kč + 12,- Kč prov. náklady.

Zaměstnanci školy k zaplacení 31,- Kč.

PO-MŠ Hostivice (přesnídávka, oběd, svačina) k zaplacení: Kč 37,- Kč/porce.

Cizí strávníci zaplacení 55,- Kč / 31,- Kč suroviny, 24,- Kč náklady.

Ceny vypracovala : vedoucí ŠJ paní M. Jelínková
Ceny schválil: ŘŠ Mgr. J. Mareš
S navýšením stravného byla seznámena školská rada na svém zasedání dne 27. 11. 2017.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ Hostivice
Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved