logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 29. 4. 2019

Primární prevence


Jarní sbírka Srdíčkový den


25.3.2019 / v Hostivici / a 26.3.2019 / na 1.stupni ZŠ / jsme se opět zapojili do pomoci vážně nemocným dětem v ČR prostřednictvím celostátní sbírky Srdíčkový den.

Ráda bych touto cestou poděkovala hostivickým občanům, rodičům, zaměstnancům školy a samozřejmě dětem – všem, kteří přispěli a pomohli dobré věci. Letos jsem zapojila 18 dobrovolníků z 9.tříd a těm se podařilo vybrat nevídanou částku – 11 513 Kč!

Následně se přidaly ještě děti z 2.C p.uč. Trefné / 500,-Kč/ a děti p.uč.Šefčíkové z 3.C / 2000 Kč /, které na tyto účely věnovaly peníze získané se sběru.

Velice si této pomoci vážíme a děkujeme za ni.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

OSPOD MěÚ Černošice


V rámci primární prevence a výchovného poradenství spolupracujeme s OSPOD MěÚ Černošice / odbor sociálních věcí a zdravotnictví /.

Kurátorky pro děti a mládež realizovaly na naší škole přednášky pro 8. a 9.ročníky v loňském školním roce, letos jsme na ně navázali v 8.ročnících.

Kontakt pro žáky s různými problémy /např.šikana, vztahové problémy v rodině, drogy, agresivita, trestná činnnost ad./ : telefonicky – 221 982 284, mobil – 727 845 986, email: eva.svojtkova@mestocernosice.cz

Linka pro rodinu a školu: 116 000 / nonstop a zdarma , poskytuje profesionální pomoc , má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí /

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Minimální preventivní program na školní rok 2018/19


Zde naleznete program PP na školní rok 2018/19.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Hodnocení PP ve školním roce 2017/18


Zde naleznete zhodnocení akcí PP proběhlých v roce 2017/18.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Minimální preventivní program na školní rok 2017/18


Zde naleznete program PP na školní rok 2017/18.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Hodnocení PP ve školním roce 2016/17


Zde naleznete zhodnocení akcí PP proběhlých v roce 2016/17.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Hodnocení PP ve školním roce 2015/16


Zde naleznete zhodnocení akcí PP proběhlých v roce 2015/16.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevence

Primární prevence - návykové látky, diagnostika tříd


Třída:5.C, 6.A
Datum:23.1. 2017 1.-3. hod. 5.C, 4.-6. hod. 6.A
Konání:ZŠ Hostivice, 1. až 6. hodina
Odhlášení obědů:Ne

Pedagogické zapezpečení:p. Pecháčková

Diagnostika třídy s PaeDr. Kašparovou.Primární prevence - Právní povědomí a odpovědnost mladistvých


Třída:8.AB
Datum:23.1. 2017 1.-3. hod. 8.A, 4.-6. hod. 8.B
Konání:ZŠ Hostivice, 1. až 6. hodina
Odhlášení obědů:Ne

Pedagogické zapezpečení:p. Pecháčková

Přednáška JuDr. Kašpara.Kyberšikana, zejména na sociálních sítích


Vloženo 27.9. 2016

Zde naleznete popis série přednášek o kyberšikaně proběhlých 22. a 23. září na naší škole.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceNové hodnocení PP ve školním roce 2015/16


Zde naleznete zhodnocení akcí Primární prevence proběhlých v roce 2015/16.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceNávštěvy p. Kašparové v roce 2015/16


Zde naleznete přehled návštěv p. doktorky Kašparové na rok 2015/16.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceAkce PP v roce 2015/16


Zde naleznete přehled akcí Primární prevence na rok 2015/16.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevencePrimární prevence


Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje na předcházení rizik směřujícím převážně k následujícím projevům v chování žáků:

  1. Agrese, šikana, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus, xenofobie
  2. Záškoláctví
  3. Závislostní chování / užívání všech návykových látek
  4. poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování atd.

Preventivní program školy vychází z preventivní strategie školy a je součástí ŠVP.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceSpolupráce s PaedDr. Kašparovou


Škola dlouhodobě operativně spolupracuje s PaedDr. Kašparovou. V případě potřeby můžete PaedDr.Kašparovou kontaktovat:

Mobil: 603 294 304
Email: kasparova@ppp.cz

Mgr. Josef Mareš
ředitel školyHodnocení Preventivního programu ZŠ Hostivice 2013/14


Zde naleznete zprávu o působení Preventivního programu ZŠ Hostivice za rok 2013/2014.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevencePreventivní program ZŠ Hostivice na rok 2014/15


Zde naleznete Preventivní program školy pro školní rok 2014/2015.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevencePreventivní program ZŠ Hostivice na rok 2013/14


Zde naleznete Preventivní program školy pro školní rok 2013/2014.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceHodnocení Preventivního programu ZŠ Hostivice 2012/13


Zde naleznete zprávu o působení Preventivního programu ZŠ Hostivice za rok 2012/2013.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceŠIK


Zde naleznete přehled o školním informačním kanále - ŠIK.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceAkce na podzim 2014


4.12.2014: PaedDr. Kašparová

Bližší informace naleznete v ŽZ

6.11.2014: PaedDr. Kašparová, JUDr. Kašpar

Bližší informace naleznete v ŽZ

20.10.2014: PaedDr. Kašparová

Bližší informace naleznete v ŽZ

24.9.2014: PaedDr. Kašparová

Bližší informace naleznete v ŽZ

Jitka Pecháčková
školní metodik prevencePrimární prevence


Dne 22.1. 2014 proběhne rozsáhlé školení žáků v oblasti primární prevence.

Bližší informace naleznete v ŽZ

Jitka Pecháčková
školní metodik prevencePřednáška doktora Kašpara


Shrnutí přednášky p. Kašpara 30. ledna 2013 od žákyně Sáry Barčákové.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceAkce primární prevence


Zde naleznete fotogalerii z akce věnované protidrogové prevenci.

Jitka Pecháčková
školní metodik prevenceDrogy nebo aktivita?


V úterý 18.prosince 2012 navštívil naši školu PhDr. Ivan Douda. Této přednášky se účastnily 7. až 9.ročníky.

Pan Douda nám vyprávěl o problematice drog a alkoholu u nás i ve světě. Hlavně se však zabýval závislostmi u mladých lidí. Podělil se s námi o své zkušenosti ze své bohaté praxe. Byl velmi znalý ve svém oboru a na každé téma uměl dlouze a zajímavě popovídat. Dozvěděli jsme se mnoho nového, o čem jsme dříve nikdy neslyšeli. Poučil nás také o normách a zákonech, které se k drogám a alkoholismu vztahují. Kladl nám na srdce, abychom se spíše věnovali nějaké aktivitě, koníčkům a sportům a tím se odlákali od světa drog. Zajímavou hodinovou přednášku ukončily naše dotazy, na které ochotně a detailně odpovídal.

Z této přednášky jsem si odnesla ponaučení, že do světa drog nikdy nevstoupím, protože následky užívání jsou velice odstrašující a nechci si tím zkazit celý svůj život

Julie Hudymáčová, 7.B.Sbírka Šance


Již podruhé jsem měla to štěstí a mohla jsem se zúčastnit charitativní sbírky Šance.

Na Husově náměstí jsme oslovovali chodce a seznamovali je s účelem sbírky. Vysvětlovali jsme jim, že vybíráme penízky pro děti a mladé lidi bez domova a že přispěním libovolné částky dostanou propisovačku, kterou děti samy konstruovaly v pracovních dílnách. Reakce byly různé. Naštěstí většinou příznivé. Dost lidí nám dávalo 50,-Kč , dokonce i 100,-Kč ! Ovšem našli se i tací, kteří nás ani nevyslechli a nebo nám nevěřili.

Byla to rozhodně velmi zajímavá zkušenost a já bych chtěla poděkovat zejména p.uč.Pecháčková a také škole, že tuto akci pořádá a že jsem mohla být její součástí. Je opravdu důležité a užitečné pomáhat lidem, kteří neměli takové štěstí jako například já nebo vy. Je úplně jedno, kolik přispějete, hlavní je, že chcete pomoct a nehodláte jen tak nečinně přihlížet!

Z celého srdce bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří pomohli a přispěli, ale také těm, kteří alespoň nás vyslechli. Život není vždy jen růžový, ale společně můžeme potřebným dětem poskytnout aspoň paprsek naděje a úsměv na rtech… A kolik že jsme vybrali? Opravdu hodně – 5 057,- Kč!

za dobrovolníky ze 7.B. a 8.A.
Sára Barčáková /8.A/


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved