logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 2.10. 2017

Recyklohraní


Hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Naše škola se do programu Recyklohraní zapojila ve školním roce 2008/2009.

Přihlášené školy získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení body, které mohou následně proměnit v zajímavé odměny z katalogu zveřejněném na webových stránkách projektu Recyklohraní. Další body jsou školám přidělovány za plnění ekologicky zaměřených úkolů a soutěží, vyhlašovaných jednotlivými organizátory.

Organizátory projektu jsou společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM a EKOLAMP, které zajišťují odvoz a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem programu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci v co nejvyšší míře.

Naše škola je v rámci projektu vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení, které jsou umístěny v obou budovách školy. Informace o průběhu projektu a aktuální stavy získaných bodů jsou pro žáky i širokou rodičovskou veřejnost k dispozici na nástěnkách.Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved