logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 10.10. 2017

Zápis žáka 2017


Vážení rodiče předškoláků,

naše škola si Vás dovoluje pozvat na zápis.

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceZápis žáka


Naše škola nabízí

Logopedickou péči.

Školní družinu od 6:45 do 17:30 hodin.

Zájmové útvary (keramický, výtvarný a sportovní kroužek, anglický jazyk, hra na hudební nástroje, taneční a hudební škola).

Žáci mají bezplatný přístup na internet.

Ve škole je školní knihovna – školní informační centrum.

Výuku cizích jazyků a široké sportovní vyžití, školy v přírodě, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy.

Ve školní jídelně výběr ze dvou jídel s možností objednání přes internet.Přechod z jiné školy


Vyplní se zápisní lístek.

Na telefonicky sjednanou schůzku v budově školy přinést:


a) rodný list dítěte

b) občanský průkaz zákonného zástupce

c) kartičku pojištěnce - dítěte

d) vyplněný zápisní lístek (lze vyplnit i ve škole)

e) při zápisu staršího dítěte doporučujeme přinést poslední vysvědčeníŠkolní zralost


Je Vaše dítě připraveno se vzdělávat na základní škole? Zde je základní orientační tabulka pro rodiče.

Další podrobnější informace naleznete v těchto odborných publikacích, ze kterých čerpáme:

KREISLOVÁ, Z.: Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada, 2008.

BUDÍKOVÁ, J., KRUŠINOVÁ, P., KUNCOVÁ, P.: Je vaše dítě připraveno do první třídy? Brno: computer Press, 2004.


Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně pro I. stupeň"Jak správně mají děti psát?"


Podle prováděných průzkumů se nejčastěji děti trápí se špatným držením psacích potřeb, špatné sezení, nesprávný skol sešitu atd. Existují však různé motivačné aktivity, které jim v tom mohou pomoci. Např. říkanky, doplňování, cvičení motoriky rukou atp. Ve škole se používá mnoho z nich. Informace, rady i pomoc naleznete na stránkách www.jak-spravne-psat.cz.


Ing. Vlasta Lišková
Zástupkyně pro I. stupeňDokumenty ke stažení


Zápisní lístek (při přestupu z jiné školy)
Žádost o přijetí do I. ročníku
Žádost o odklad
Průvodce zápisem

Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved